publicerad: 2021  
skull ingen böjning, utrum
substantiv
endast med prep.för anledning
för någons/någots skull
för någons skull
för någots skull
vi kan­ske blir rika, men inte blir vi lyckligare för den skull; han dog för sina politiska åsikters skull
äv. (till) för­mån för (viss person eller före­teelse)
hon offrade sig för deras skull
äv. försvagat i vissa ut­rop
för Guds skull, akta dig!
äv. för att ut­trycka syfte eller dylikt
hon höll tyst för hus­fridens skull
för alla eventualiteters skull se eventualitet
för en gångs skull som (en­staka) undantags­fallför en gångs skull kom han i tid till kör­repetitionen
för enkelhet(en)s skull för att göra det enkeltde tog en taxi för enkelhetens skull
för nöjes skull för att det är roligthon går en kvälls­kurs i arkeologi för nöjes skull
för ovanlighet(en)s skull som ett undan­tag från regelnhon hade för ovanlighetens skull försovit sig
för ro(s) skull för nöjes skullhon bär inte nagel­lack för ros skull utan för att skydda nagel­banden från slitage
för sin egen skull på grund av sina personliga egenskaperhan hoppades att han hade fått jobbet för sin egen skull och inte för att chefen kände hans mamma
för skams skull för att inte behöva skämmasför skams skull skickade de några jul­kort
för skojs skull där­för att det är roligthan är amatörfotograf och tar bara bilder för skojs skull
för säkerhets skull för att vara på den säkra sidan, försiktigtvishon hoppas på ett förlängt vikariat men för säkerhets skull har hon sökt till några kurser på universitetet ock­så
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska skuld, skull 'orsak'; jfr ur­sprung till skuld