publicerad: 2021  
skymf skymfen skymfer
skymf·en
substantiv
kraftig för­olämpning
en skymf (mot någon/något)
en skymf (mot någon)
en skymf (mot något)
en grov skymf
ibland försvagat (oavsiktligt)
den dåliga ljus­sättningen var en skymf mot publiken
belagt sedan 1629; av tyska Schimpf med samma betydelse, urspr. 'lek; förströelse; riddarspel; skymf'