publicerad: 2021  
skåp skåpet, plural skåp, bestämd plural skåpen
skåp·et
substantiv
förvaringsmöbel eller vägg­fast förvarings­utrymme med dörr och vanligen ock­så hyllor
badrumsskåp; hörnskåp; städskåp
rymliga skåp i sov­rummet
äv. om liknande an­ordning för annat ända­mål än förvaring
visa/bestämma var skåpet ska stå sätta sig i respektspec. i sport­sammanhang om att (mer el. mindre) ut­klassa mot­ståndaren: med VM-guld i tre olika discipliner har hon visat sina konkurrenter var skåpet ska stå
belagt sedan 1338 (testamente upprättat av prästen Ingevald med gåvor till Uppsala domkyrka m.fl. (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska skap; av lågtyska schap 'fat; kar; skåp'; besläktat med 1skopa!!