publicerad: 2021  
1skära skäran skäror
skär·an
substantiv
skä`ra
1 mest historiskt ett halv­cirkel­format skär­redskap med kort hand­tag anv. för att slå gräs, säd och dylikt
JFR lie
hammaren och skäran ut­gjorde till­sammans symbolen för det gamla Sovjetunionen
äv. om annan (nästan) halv­cirkel­formad före­teelse
belagt sedan 1420–50 (Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)); fornsvenska skära; till 2skära 1
2 i sammansättn. (typ av) ört med tandade eller sågade blad och röd­violetta eller gul(brun)aktiga blommor i korg
brunskära; fjällskära; ängsskära
belagt sedan 1638; sv. dial. skära; nära besläktat med 2skära 1 (efter blad­skivornas form)
2skära skar skurit skuren skurna, presens skär
verb
skä`ra
1 skilja av eller dela upp (i bitar) med hjälp av kniv el. liknande vasst redskap
någon skär (i) något någon skär någon (någonstans)
skära brödet i skivor; skära huvudet av fisken; skära kvistar av träden
äv. åstad­komma fördjupning (i något) med kniv spec. om att för­orsaka sår
skära i ett trä­stycke; han råkade skära sig på rak­hyveln
äv. med av­seende på resultatet
skära tunna skivor
äv. (om kniv eller dylikt) vara vass
något skär sätt
kniven skär bra
äv. bildligt, spec. om smal (rörlig) före­teelse (som ev. åstad­kommer fördjupning eller dylikt)
något skär någonstans
far­tygets köl skar genom vattnet; pilen skar genom luften; fjordarna skär djupt in i kust­landet
spec. äv. om obehagligt, på­trängande sinnes­intryck
visslingen skar genom luften; färgen skär i ögonen
spec. äv. ta bort vissa delar vanligen för att spara pengar
skära i verksamheten
spec. äv. slå så att en under­skruv upp­står t.ex. vid tennisspel
han skär gärna bollen på backhands­sidan
skära alla över en kam se kam
skära i hjärtat på någon se hjärta
skära tänder se tand
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska skära 'skära hår, säd m.m.'; gemensamt germanskt ord, urspr. 'skära; skilja; såra'; jfr ur­sprung till skara, skare
2 möta och korsa
något skär något
linjerna skär var­andra i punkten P
belagt sedan 1683
3 ibland med partikelnihop, utan större betydelse­skillnad förstöras eller skadas allvarligt genom att rörliga delar tränger in i el. skaver hårt mot var­andra; om motor(del)
något skär (ihop)
olje­indikatorn visade fel och plötsligt skar motorn (ihop)
belagt sedan 1930
skäraskärande, skärning
3skära skärade skärat
verb
skä`ra
rena från slagg eller dylikt
någon skärar något
guld som skärats i eld
belagt sedan ca mitten av 1400-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska skära; till 1skär 2
skäraskärande