SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1glissan´do substantiv ~t ~n gliss·ando·naglidning från en ton till en annan längs skalan musikJFRcohyponymportamento violinisten spelade ett glissando som sträckte sig över tre oktaversedan åtm. 1880av ita. glissando med samma betydelse; urspr. till fra. glisser ’glida’
2glissan´do adverb gliss·andomed glidande spel musiksedan trol. senare delen av 1800-talet