SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
glob substantiv ~en ~er glob·envanligen i sammansättn. klot­formigt före­mål af.JFRcohyponym1klotcohyponymsfär lampglobögonglobofta spec. om modell av jord­klotet el. himmels­sfärenhimmelsglobjordglobspec. äv. om (el. som namn på) större klot­formig byggnadflera städer väntas följa Stock­holms exempel och bygga en globsedan 1776av lat. glob´us ’klot’