publicerad: 2021  
slutkörd slutkört slut­körda
slut|­kör·da
adjektiv
slu`tkörd
uttröttad av något slags an­strängning
slutkörd (av något)
han var all­deles slut­körd efter loppet
belagt sedan 1924