publicerad: 2021  
slutsten slut­stenen slut­stenar
slut|­sten·en
substantiv
slu`tsten
översta, av­slutande sten i valv
JFR 2anfang
slutstenen (av/i något)
slutstenen (av något)
slutstenen (i något)
belagt sedan 1509 (Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm); fornsvenska slutsten