publicerad: 2021  
slå igen slog slagit, presens slår
verb
slå igen´
stänga
någon slår igen (något)
slå igen dörren
ibland mer el. mindre bildligt i ut­tryck för upp­hörande
många små­butiker har tvingats slå igen (verksamheten)
slå igen butiken se butik
belagt sedan 1534
slå igenigenslående, igenslagning