SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
glossa [glås`a] substantiv ~n glossor gloss·anord­förklaring till svårt ord el. svårt text­ställe; vanligen i hand­skrift språkvet.JFRcohyponymglosa randglossaen glossa i marginalenibl. äv. om svårt ord (som förklaras)sedan 1510Jungfru Marie Örtagårdfornsv. glosa; se glosa