SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
glossarium [-sa´-el.-sa`-] substantiv glossariet glossarier gloss·ari·etordsamling med över­sättningar eller förklaringar särsk. om äldre ordsamling som inne­håller säll­synta el. föråldrade ord språkvet.JFRcohyponymlexikoncohyponymordlistacohyponymordbok sedan 1785av medeltidslat. glossa´rium med samma betydelse; till glosa