publicerad: 2021  
släktled släkt­ledet, plural släkt­led, bestämd plural släkt­leden
släkt|­led·et
substantiv
släk`tled
släktingar i samma generation
mor, dotter och dotter­dotter är exempel på tre släkt­led; fäder och söner i fyra släkt­led hade varit präster
belagt sedan 1789