SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
glutt`a verb ~de ~t glutt·aribl. med partikel, t.ex.fram, ut titta hastigt och ofta i smyg komm.glutta fram bak­om gardinenglutta i brev­lådanhan gluttade i brev­högen på skriv­bordetöppna dörren och glutta utglutta (fram/ut) (ngnstans), glutta i/på ngtsedan 1723av no. glutta ’titta’, till glott ’glimt; (en) springa’ Subst.:vbid1-171085gluttande; vbid2-171085glutt