publicerad: 2021  
1smäll smällen smällar
smäll·en
substantiv
1 hård knall ibland i sam­band med explosion
pisksmäll
en kraftig smäll; rull­gardinen for upp med en smäll
äv. om före­mål eller dylikt som ger ifrån sig sådant ljud vid an­vändning
påsksmäll
på smällen starkt var­dagligtgravidde hade bara varit till­sammans i en månad när hon blev på smällen
belagt sedan 1592
2 hårt (ljudligt) slag
han fick en smäll i huvudet så att han svimmade
äv. bildligt svårt bak­slag
skattesmäll
en ekonomisk smäll; beslutet om ned­läggning var en fruktans­värd smäll
få smäll på fingrarna bli rättadofta på ett genant sätt: före­taget har fått smäll på fingrarna för dålig etik i sam­band med upp­köpet av konkurrenten
ge någon smäll på fingrarna rätta någonofta på ett genant sätt: marknads­domstolen gav före­taget smäll på fingrarna för att ha an­vänt vilse­ledande reklam
slå två flugor i en smäll se fluga
belagt sedan 1605
2smäll smället
smäll·et
substantiv
(lätt) aga
förr fick barnen ofta smäll när de hade varit olydiga
belagt sedan ca 1685