publicerad: 2021  
1smärta smärtan smärtor
smärt·an
substantiv
smärt`a
plågsam fysisk känsla ofta orsakad av slag el. tryck el. av sjukdom
smärtförnimmelse; smärtlindring; muskelsmärtor; ryggsmärtor
lindra smärtan; döva smärtan; patienten vred sig av smärta
äv. bildligt om plågsam psykisk förnimmelse
den smärta man känner när en an­hörig går bort
belagt sedan 1631; av lågtyska smerte med samma betydelse; ur en indoeur. ord­rot med bet. 'bita'; jfr ur­sprung till smart
2smärta smärtade smärtat
verb
smärt`a
göra ont
JFR värka
något smärtar (någon)
såret i pannan smärtade; det smärtade i sidan
äv. bildligt göra sorgsen eller bedrövad
det smärtade mig att höra att hon har gått bort
belagt sedan 1713; av lågtyska smerten med samma betydelse
smärtasmärta