publicerad: 2021  
1smörja smörjan smörjor
smörj·an
substantiv
smör`ja
1 fett och mjukt ämne anv. som skydd för och upp­mjukning av något material
skosmörja
spec. smörjmedel
vagnssmörja
en smörja som ut­över glid­effekten ock­så hade rost­skyddande egenskaper
sådant läder ska så­dan smörja ha se läder
belagt sedan 1529; till 2smörja!!
2 ohälsosam före­teelse om smuts men äv. om mat el. dryck
vad är det för smörja du dricker?
äv. bildligt, spec. skräp
den billiga smörja som masstillverkas i fabriken
spec. äv. om något menings­löst el. innehållslöst eller dylikt
prata smörja; det var mest smörja som visades i reklam­kanalerna
belagt sedan 1769
2smörja smorde smort, presens smörjer
verb
smör`ja
ibland med partikelnin, utan större betydelse­skillnad behandla med smörja eller kräm
någon smörjer (in) någon/något (med något)
någon smörjer (in) någon (med något)
någon smörjer (in) något (med något)
hon smorde (in) händerna med hud­kräm; smörja kedjan på cykeln
spec. (i äldre tid) viga till visst ämbete genom att bestryka med olja
äv. bildligt muta
de herrarna måste man smörja för att få dem dit man vill
gå som smort se
smörja kråset se krås
vara smord i truten se trut
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska smyria; gemensamt germanskt ord, bildat till smör
smörjasmörjande, smörjning