SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
glömm`a verb glömde glömt, pres. glömmer glömm·eribl. med partikel, särsk.av, bort, utan större betydelse­skillnad förlora ur minnet komm.MOTSATSantonymminnasantonymkomma ihåg han har glömt det mesta av sin skoltyskajag glömmer henne inte så länge jag leverför länge sedan glömda visorhan glömde bort att lägga på brevethon hade glömt av att de skulle träffasäv.inte komma i­håg att ta med sig han glömde handskarna på teaternäv.under­låta på grund av förbi­seende glöm inte att under­teckna betalnings­ordern!äv.under­låta att beakta ofta i informell argumentation e.d.du glömmer att hon inte är myndigäv. med stark bi­betydelse av att förlåta e.d.hon glömmer aldrig en o­förrättnu glömmer vi den här kontroversen och ser fram­åtglömma (av/bort) ngn/ngt/(att+)V/SATSingen nämnd och ingen glömdsenämna sedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. glöma; jfr isl. gleyma med samma betydelse, äv. ’stoja; vara glad’, till glaumr ’stojande glädje’ Subst.:vbid1-171364glömmande; glömska