SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gne`ta verb ~de ~t gnet·aribl. med partikelnihop spara och snåla ofta med små­saker komm.JFRcohyponymgnida 2 hon gnetar och drygar ut, och än­då vill inte pengarna räckahan har gnetat i­hop 500 kronor på att sälja jul­tidningaräv. all­männareofta med partikel, t.ex.in med ut­nyttjande av även de allra minsta möjligheter åstad­komma visst resultat gnetpokertill slut lyckades hon gneta in bollen i måletäv.ofta med partikel, t.ex.ner skriva smått och hop­trängt han hade gnetat ner ett med­delande på bak­sidan av kvittotgneta (ihop/in/ner ngt)sedan 1749sv. dial. gneta ’vara petig, nog­räknad’; besl. med 1gnet Subst.:vbid1-171424gnetande; 3gnet