SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
go`ddagar substantiv, plur. god|­dag·artids­period med bekvämt och an­genämt liv ngt åld.tid.leva goddagaraldrig hade de haft så­dana goddagar som den sommaren(under ngns) goddagarsedan 1561