publicerad: 2021  
sopran sopranen sopraner
sopr·an·en
substantiv
sopra´n
kvinno- eller goss­röst i det högsta stäm­läget
JFR alt
sopransolist; mezzosopran
hon har en vacker sopran
äv. om mot­svarande person
de är sju sopraner i kören
äv. i fråga om instrument i sammansättn.
sopranflöjt; sopransaxofon
belagt sedan 1814; av ita. soprano 'som ligger överst; sopran'; besläktat med 1suverän!!