publicerad: 2021  
sovjet sovjeten sovjeter
sov·jet·en
substantiv
[såvje´t] el. [såvjet´]
1 historiskt revolutionärt råd som representerade arbetare och soldater särsk. i sam­band med ryska revolutionen men äv. senare
Högsta sovjet historisktett organ i det forna Sovjetunionens förvaltning
belagt sedan 1917; av ry. sovet 'råd'; ur grek. symboy´lion 'rådsförsamling'; jfr ur­sprung till sovchos
2 historiskt sovjetmedborgare
belagt sedan 1960