publicerad: 2021  
1spann spannen, plural spänner äv. spannar
substantiv
(större) hink
mjölkspann
en spann (något) en spann (med något)
en spann (med) vatten; en spann (med) lingon
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska spander; trol. till spänna och med urspr. bet. 'kärl som hålls samman av hopspända band'; jfr ur­sprung till spannmål
2spann spannen, plural spann, bestämd plural spannen
spann·en
substantiv
historiskt ett mått för säd
en spann (något) en spann (med något)
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); samma urspr. som 1spann!!
3spann spannet, plural spann, bestämd plural spannen
spann·et
substantiv
1 grupp drag­djur (vanligen hästar) som är spända för vagn
fyrspann; hundspann; hästspann; tvåspann
ett spann (några) ett spann (med några)
spannet var för­spänt; spänna ifrån spannet
belagt sedan 1630; av lågtyska spann, tyska Spann 'dragdjursspann; fot­valv m.m.'; till spänna
2 (valv­formad) del av bro mellan två stödpunkter
äv. om mot­svarande del av tak­stol, tak eller dylikt
äv. uppåtböjning på skida som är störst under fot­steget och ger rätt fjädring
spannet in­verkar på glidet
äv. i fack­språk spännvidd
vingspann
belagt sedan 1899
3 skillnad mellan (ytterlighets)värden
de flesta chefs­löner låg i spannet 40 till 70 tusen i månaden; spannet mellan rörlig och fast ränta krympte
belagt sedan 1991