publicerad: 2021  
sparsam sparsamt sparsamma
spar·samm·are
adjektiv
spa`rsam
1 åter­hållsam med ut­gifter
MOTSATS slösaktig JFR närig, snål 1
sparsam (med något)
hon är skötsam och mycket sparsam
äv. något ut­vidgat med prep.med
hon var sparsam med färgen för den började ta slut
belagt sedan 1587
2 som före­kommer i liten mängd
bok­skogens sparsamma under­vegetation; boken är sparsamt illustrerad (adverbial)
belagt sedan 1689