publicerad: 2021  
sprätt sprätten sprättar
sprätt·en
substantiv
1 något ned­sättande man som upp­träder i över­drivet eleganta kläder
JFR snobb
belagt sedan 1734; till 1sprätta!!
2 i vissa ut­tryck livlig aktivitet
sätta sprätt på till­varon
spec. i ut­tryck för ekonomisk aktivitet, ibland med an­tydan om slöseri
hon satte snabbt sprätt på de ärvda pengarna; institutionen hade fått s.k. utvecklings­pengar som det gällde att sätta sprätt på
belagt sedan 1915