publicerad: 2021  
spårväg spår­vägen spår­vägar
spår|­väg·en
substantiv
spå`rväg
an­läggning för spår­bunden person­trafik i stad i gatunivå
spårvägsförbindelse; spårvägslinje
ofta med tanke på kommunikations­medlet som sådant el. organisationen
Göte­borgs spår­vägar; han arbetar vid spår­vägen
belagt sedan 1870