SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
grafotax´ substantiv ~en grafo·tax·enläran om hur bok­stäver (grafem) kombineras med var­andra i texter i ett visst språk vetenskapl.JFRcohyponymfonotax sedan 1960-talettill grek. graph´ein ’skriva’ och tax´is ’ordning’