SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
grammati´k substantiv ~en ~er gramm·at·ik·en(formell) beskrivning av hur korrekta ord­former, fraser och meningar bildas i ett språk språkvet.JFRcohyponymspråklära plugga grammatikfranskans svåra grammatikäv. om mot­svarande läro­bokskolgrammatikvar har du din engelska grammatik?generativ grammatik(modern) grammatisk beskrivning med in­riktning på formella regler för hur man bildar korrekta satser i ett språksedan 1728via lat. av grek. grammatike´ (tekh´ne) med samma betydelse, till gramm´a ’skriv­tecken; bok­stav’, till graph´ein ’rista in; skriva’; jfr diagram, monogram, telegram m.fl.