SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
grammatika´lisk adjektiv ~t gramm·at·ik·al·isksom stämmer med grammatikens regler af.språkvet.SYN.synonymgrammatisk 2 JFRcohyponymidiomatisk 1 han talade grammatikalisk svenska, men det lät ganska upp­styltatsedan 1840