publicerad: 2021  
statisk statiskt statiska
stat·isk
adjektiv
sta´tisk
1 som har att göra med kroppars jäm­vikt under på­verkan av krafter
MOTSATS dynamisk 1
statisk elektricitet se elektricitet
statiska organ se organ
belagt sedan 1837; av grek. statikos´ 'som åstad­kommer stilla­stående'; besläktat med 2stå!!; jfr ur­sprung till statik
2 som inte under­går förändring fast­än detta (ofta) an­tyds vara önsk­värt
MOTSATS dynamisk 2
ett sam­hälle med statiska, hierarkiska strukturer
äv. som inte åter­speglar en förändring som finns
ett statiskt betraktelse­sätt; en allt­för statisk beskrivning av situationen
belagt sedan 1909