publicerad: 2021  
stenkol sten­kolet, plural sten­kol, bestämd plural sten­kolen
sten|­kol·et
substantiv
ste`nkol
ett viktigt naturligt bränsle som består av rent kol, kol­väten samt vanligen lera och skiffer och som upp­stått genom förmultning av växt­delar
stenkolsdamm; stenkolsfält
brytning av sten­kol
belagt sedan 1519 (Peder Månssons Skrifter på svenska); fornsvenska stenkol