publicerad: 2021  
stimulans stimulansen stimulanser
stimul·ans·en
substantiv
[-aŋ´s] el. [-an´s]
handling eller skeende som stimulerar
JFR eggelse
stimulans (för/till någon/något/att+verb)
stimulans (för någon)
stimulans (för något)
stimulans (för att+verb)
stimulans (till någon)
stimulans (till något)
stimulans (till att+verb)
kreativ stimulans; intellektuell stimulans; sexuell stimulans; eleverna måste få stimulans av läraren
äv. det att bli stimulerad
litteraturen skänkte honom mycken stimulans
ofta i ekonomiska samman­hang
stimulansbidrag; stimulanspaket
en fungerande marknad med stimulans för ny­företagande
belagt sedan 1892; till stimulera