publicerad: 2021  
strukturformel strukturformeln strukturformler
strukt·ur|­forml·er
substantiv
struktu`rformel
kemisk formel som an­ger hur atomerna i en molekyl är bundna till var­andra
en strukturformel (för något)
belagt sedan 1894