publicerad: 2021  
strul strulet
strul·et
substantiv
var­dagligt något som är besvärligt eller fungerar dåligt
strul (med någon/något)
strul (med någon)
strul (med något)
det blev något strul med posten
ibland spec. om trasslig kärleks­affär
hennes senaste strul
belagt sedan 1906; sv. dial. strul 'oreda; förvirring'