publicerad: 2021  
ståndpunkt stånd­punkten stånd­punkter
stånd|­punkt·en
substantiv
stån`dpunkt
intellektuell utgångs­punkt från vilken man bedömer en situation och bildar sig en åsikt
val av politisk stånd­punkt; när han är på ett annat humör kan han in­ta en annan stånd­punkt
äv. åsikt
ändra stånd­punkt i frågan; ha en egen stånd­punkt
tredje stånd­punkten en åsikts­riktning som för­ordade neutralitet i konflikten mellan öst och väst under det kalla krigethan var en ivrig före­språkare för tredje stånd­punkten ○ äv. all­männare
belagt sedan 1810
Man har en stånd­punkt tills man tar sig en ny. Yttrande till­skrivet Jens Otto Krag, dansk stats­minister 1962–68 och 1971–72