publicerad: 2021  
substans substansen substanser
sub·stans·en
substantiv
substan´s
något som har konkret, fysisk existens men obestämd form ofta om ämne av kemiskt el. medicinskt intresse
hjärnsubstans
en fast substans; en flytande substans; giftiga substanser; kemiska substanser; den aktiva substansen i läke­medlet
äv. mer abstrakt verkligt (väl­strukturerat) inne­håll
det fanns ingen substans i ryktena; hans fram­ställning saknade substans och klarhet
belagt sedan 1611; via tyska, franska av lat. substan´tia 'väsen; väsentlig egenskap', till sub- och lat. sta´re 'stå'; jfr ur­sprung till distans, stabil