publicerad: 2021  
sudda suddade suddat
verb
sudd`a
1 ofta med partikel, sär­skiltbort, ut ta bort skrift i blyerts (med rader­gummi) el. i krita
någon/något suddar (bort/ut) något
någon suddar (bort) något
någon suddar (ut) något
något suddar (bort) något
något suddar (ut) något
sudda bort strecket; sudda på svarta tavlan
äv. bildligt
alla konturer suddades ut av dimman; det gick inte att sudda ut de hemska minnena
belagt sedan 1757
2 var­dagligt festa och dricka alkohol (till sent på natten)
någon suddar
han var ofta ute och suddade under studietiden
belagt sedan 1854
suddasuddande, suddning
Sudda sudda sudda sudda bort din sura min.
Sudda sudda sudda sudda bort din sura min.
Munnen den ska skratta och va gla.
Munnen den ska sjunga, tra-la-la.
Munnen har du fått för du ska tralla.
Sudda sudda bort din sura min. Refräng i barnvisan Sudda sudda av Gullan Bornemark (t.ex. i förf.:s och Ilon Wiklands Min allra bästa kompis, 1989)