publicerad: 2021  
svaghet svagheten svagheter
svag·het·en
substantiv
sva`ghet
det att vara svag kroppsligen el. själsligen
svaghetstecken
(någons) svaghet (för någon/något)
(någons) svaghet (för någon)
(någons) svaghet (för något)
en svaghet (i/med något)
en svaghet (i något)
en svaghet (med något)
all­män fysisk svaghet; att säga för­låt behöver inte vara ett tecken på svaghet
äv. brist, nack­del
bokens svaghet är en viss pratighet; detaljrikedomen är både en styrka och en svaghet
äv. det att knappast kunna mot­stå något an­genämt eller dylikt
hon har en viss svaghet för chokladpraliner; hans svaghet för vackra kvinnor
äv. om något som någon har svårt att mot­stå
snabba bilar är hans svaghet
belagt sedan 1526
Vårt förakt för svaghet. Svensk titel på en bok av den norske filosofen Harald Ofstad (1971); om före­komsten av inhumana el. mer el. mindre fascistiska värderingar i var­dags­livet