publicerad: 2021  
syfte syftet syften
syft·et
substantiv
syf`te
planerad följd av visst handlande
forskningssyfte; försörjningssyfte
syftet (med något) (i) syfte (att+verb)
ett väl­lovligt syfte; (i) före­byggande syfte; (i) preventivt syfte; tjäna ett ädelt syfte; informations­broschyren fyllde sitt syfte; kampanjen upp­nådde sitt syfte; partiets självberöm mot­verkade sitt syfte; syftet med under­sökningen var oklart; han publicerade dag­boken i syfte att chockera
belagt sedan 1749; urspr. 'sikte (på gevär)'; eg. samma ord som sikte