publicerad: 2021  
symbol symbolen symboler
sym·bol·en
substantiv
[-å´l]
1 (skriven eller ritad) figur med viss av­sedd inne­börd el. med inne­börd i kombination med andra liknande figurer
blissymbol; kartsymbol
en symbol (för något)
matematiska symboler; logiska symboler; kemiska symboler; bok­stäver är symboler för språk­ljud; hemlighets­fulla symboler på lerkärlen
belagt sedan 1783; av grek. sym´bolon 'känne­tecken'
2 före­teelse som på ett koncentrerat sätt ger ut­tryck för viss annan före­teelse mer el. mindre tydligt
nationalsymbol; statussymbol
en symbol (för något)
religiösa symboler; korset är kristendomens främsta symbol; hak­korset, nazisternas symbol
belagt sedan 1778