publicerad: 2021  
säga sade el. vardagligt sa, sagt, presens säger
verb
[säj`a]
1 ibland med partikel, t.ex.efter, emot muntligt fram­föra åsikt, replik m.m.
någon säger (någon) något/sats
någon säger (någon) något
någon säger (någon) sats
han säger nästan aldrig något på våra möten; "Vad du är dum", sade hon skämtsamt; hon sade något obegripligt; du kan öva ut­tal med hjälp av datorn genom att säga efter lärarens repliker; säg inte emot mig nu!
äv. med stark bi­betydelse av att ut­trycka åsikt tycka
vad säger du om vårt förslag?
äv. om annan före­teelse än person (tyckas) ut­trycka visst inne­håll
hans artikel säger egentligen inte mycket; hans ansikts­uttryck sade henne ingen­ting
ibland snarare med tanke på inne­hållet än på den exakta orda­lydelsen
säga adjö; säg ja nu!
det må jag (då) säga! se
det sägs att ... det ryktas att ...det sägs att katter har nio liv
det är så sant som det är sagt se sann
där sa du något det du säger är intressantJag tror att konflikten bottnar i att ordet "respekt" tolkas på olika sätt. - Där sa du något.
i förbi­gående sagt se förbigående
inte säga flaska se flaska
inte säga flask­lock se flasklock
(ja) säg det det är inte lätt att vetaVar­för samlar hon på just porslins­tomtar? – Ja, säg det.
jag säger då det det är verkligen på­fallandevilka kläder han har på sig – jag säger då det!
kort sagt se kort
kunna säga adjö till något se adjö
man ska aldrig säga aldrig se aldrig
med förlov sagt se förlov
(men) vad säger du? är det verkligen sant?Det har brunnit i tvätt­stugan! – Men vad säger du?
minst sagt se minst
rent ut sagt sagt utan (förskönande) om­skrivningarintervjun var rent ut sagt ur­dålig och det var uppenbart att journalisten inte hade för­berett sig
rättare sagt se rätt
sagt och gjort ut­fört så fort det har sagtssom kommentar vid berättande: de pratade om att skaffa hund, och sagt och gjort, så hade familjen köpt en valp
skam till sägandes se skam
snart sagt så gott somsnart sagt varje stad önskar sig nu­mera en hög­skola
så att säga för att ut­trycka sig såläsaren får följa bokens tre roman­figurer så att säga in­ifrån
så till sägandes något ålderdomligtför att ut­trycka sig så
säga något rent ut säga något utan om­skrivningunder val­rörelsen sa han rent ut att miljön aldrig hade varit en till­räckligt prioriterad fråga in­om partiet
vad var det jag sa! jag fick rätt i alla fall!vad var det jag sa – nu kommer regnet!
belagt sedan 800-talet (runsten, Rök, Östergötland); vanligen runform sakum (pres. plur.), fornsvenska sighia, säghia; gemensamt germanskt ord, med besläktat former i lat. och grek.; jfr ur­sprung till saga, sägen
2 i vissa ut­tryck ha som inne­börd
något vill säga någon/något
något vill säga någon
något vill säga något
han vet vad lidande vill säga
det vill säga se vilja
vad vill detta säga? se vilja
belagt sedan 1430–50 Fem Mose böcker
3 ofta med opersonlig konstruktion höras visst ljud
det/något säger något
något säger något
det säger något
det sa "pang" när skottet gick av
belagt sedan ca 1770
4 fastslå
någon säger något/sats
någon säger något
någon säger sats
då säger vi på lör­dag klockan 12; då säger vi att vi köper tvätt­maskinen
belagt sedan 1523