SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
grå`sten substantiv ~en ~ar grå|­sten·entyp av huvud­sakligen grå, hård berg­art särsk. om de vanliga berg­arterna granit och gnejs bergsvet.SYN.synonymgråberg gråstenskyrkagråstensmurgråstenen hade stått emot vågornas in­verkan i år­tusendenäv. om en­staka så­dan stensedan 1451Stockholms Stads Jordebok 1420–1474fornsv. grasten