publicerad: 2021  
teater teatern teatrar
teatr·ar
substantiv
tea´ter
1 scenisk konst­art där de upp­trädande med tal och rörelser ger in­tryck av att vara andra personer in­begripna i något händelse­förlopp
experimentell teater; spela teater; teatern föddes i Grek­land; den moderna teaterns ut­veckling; det spelades stor teater; litteratur, teater och film
äv. bildligt om förställning i syfte att lura eller dylikt
han spelar bara teater
belagt sedan 1776; via tyska, franska, lat. av grek. the´atron 'skåde­bana'
2 lokal, institution eller dylikt för upp­förande av talade sceniska verk
teaterbesök; amfiteater; friluftsteater; stadsteater
en liten intim teater; gå på teatern
äv. något ut­vidgat
musikteater
en lyrisk teater
äv. snarare med betoning av verksamheten el. skåde­spelar­ensemblen
gå in vid teatern; hela teatern protesterade mot förslaget
belagt sedan 1679