publicerad: 2021  
teknokrat teknokraten teknokrater
tekno·krat·en
substantiv
teknokra´t
något ned­sättande fram­stående tekniker (eller ekonom) som ser sin verksamhet som den enda verkligt samhälls­nyttiga och gärna ser politiska frågor som rent tekniska problem
partiet dominerades allt­mer av teknokrater utan kontakt med vardags­problemen
belagt sedan 1933; modern bildn. till teknik och efter­ledet i t.ex. aristokrat