publicerad: 2021  
tidegärd tide­gärden tide­gärder
tide|­gärd·en
substantiv
ti`degärd
serie av böne­gudstjänster för dagens olika timmar särsk. in­om katolska kyrkan (vid åtta tid­punkter per dygn)
belagt sedan 1420 (Skrå-Ordningar); fornsvenska tiþagärþ, till tiþir 'gudstjänst­tider' och gärd