publicerad: 2021  
tillgänglig till­gängligt till­gängliga
till|­gäng·lig
adjektiv
till`gänglig
1 som det går att komma fram till med normala fortskaffnings­medel eller dylikt
tillgänglig (för någon)
byn var inte till­gänglig med bil; toppen var bara till­gänglig från söder
äv. öppen för till­träde
samlingarna var till­gängliga för all­mänheten
spec. (sär­skilt) an­passad för personer med funktions­nedsättning med av­seende på framkomlighet, information m.m.
till­gängliga webb­platser; hotellet erbjuder bl.a. till­gängliga lokaler för både större och mindre möten
äv. om person möjlig att komma i kontakt med
chefen var inte till­gänglig på hela efter­middagen
belagt sedan 1761; efter tyska zugänglich med samma betydelse; jfr ur­sprung till gånga
2 som det går att få tag på eller ut­nyttja
tillgänglig (för någon)
enligt till­gänglig statistik blir det varmare och varmare; alla till­gängliga hotell var över­fyllda; boken finns nu till­gänglig i en pocketupplaga
spec. militär­väsen
varje aggression skulle besvaras med alla till­gängliga medel
belagt sedan 1747
3 lätt att um­gås med om person
en öppen och till­gänglig pojke
äv. om intellektuell fram­ställning eller dylikt vars inne­håll är lätt att förstå och till­ägna sig
med sitt vetenskapliga fikon­språk är boken inte sär­skilt till­gänglig
belagt sedan 1854