publicerad: 2021  
tillhandahålla tillhandahöll tillhandahållit tillhandahållen tillhandahållna, presens tillhandahåller
verb
tillhan`dahålla
ställa till (någons) förfogande
någon tillhandahåller något
skolan tillhanda­håller läro­medel; boken tillhanda­håller inte några färdiga lösningar
ibland bara mot betalning
tobaks­affärer brukar tillhanda­hålla tidningar
belagt sedan 1824
tillhandahållatillhandahållande