publicerad: 2021  
tjänstebrev tjänste­brevet, plural tjänste­brev, bestämd plural tjänste­breven
tjänste|­brev·et
substantiv
tjän`stebrev
historiskt brev som fick skickas porto­fritt av (person an­ställd in­om) statlig myndighet under förut­sättning att inne­hållet hade sam­band med myndighetens verksamhet
tjänstebrevsrätt
ett tjänstebrev (till någon) (om någon/något/sats)
ett tjänstebrev (till någon) (om någon)
ett tjänstebrev (till någon) (om något)
ett tjänstebrev (till någon) (om sats)
belagt sedan 1879