publicerad: 2021  
tolkning tolkningen tolkningar
tolk·ning·en
substantiv
[tål`k-]
1 det att ut­läsa och ut­trycka inne­börden av något
tolkningsföreträde; tolkningstvist
tolkning (av något/sats)
tolkning (av något)
tolkning (av sats)
tolkning av lagar är en grann­laga upp­gift
äv. om yttring el. resultat av detta (äv. om något som inte har eg. inne­börd)
rolltolkning
i NN:s tolkning får bibeltexten en helt ny inne­börd; hennes personliga tolkning av sonaten
belagt sedan 1801
2 översättning
tolkning (av något) (från något) (till något)
äv. om resultat av detta, sär­skilt om lyrik­översättning
Dantes Divina Commedia i svensk tolkning av NN
belagt sedan 1679
3 det att dras på cykel, skidor eller släde efter motor­fordon el. häst
cykeltolkning; skidtolkning
tolkning (efter något)
belagt sedan 1923