publicerad: 2021  
toxikolog toxikologen toxikologer
tox·iko·log·en
substantiv
[-lå´g]
person som (yrkes­mässigt) arbetar med toxikologi
äv. om mot­svarande sjukhus- el. forsknings­avdelning i bestämd form sing.
ett spännande projekt på toxikologen
belagt sedan 1839; se ur­sprung till toxikologi