publicerad: 2021  
traktan ingen böjning, utrum
trakt·an
substantiv
trak`tan
något ålderdomligt sär­skilt i ett par sam­ordnade konstr. ivrig strävan att upp­nå något
traktan (efter något/att+verb)
traktan (efter något)
traktan (efter att+verb)
all hans diktan och traktan; traktan efter ära
belagt sedan 1616; till trakta